top of page
Logo Funduszy Europejskich

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Działanie 2.3 Proinnowacyjne Usługi dla Przedsiębiorstw,

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne Usługi IOB dla MŚP


Tytuł projektu:

Zakup usług proinnowacyjnych skutkujących wdrożeniem innowacyjnego produktu do rozdrabniania odpadów taśmy z tworzywa sztucznego


Opis projektu:

Projekt zakłada szereg usług proinnowacyjnych, które są niezbędne i przyczynia się do wdrożenia innowacji produktowej w firmie. Planowanym rezultatem projektu jest powstanie innowacyjnej maszyny do rozdrabniania odpadów taśmy z tworzywa sztucznego . Dzięki swoim cechom produkt zarówno oszczędza czas jak i jest ekologiczny.


Cele projektu:

Celem realizacji projektu jest posiadanie eksperckiej wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia realizacji i wdrożenia innowacyjnego produktu . Dodatkowo w wyniku realizacji projektu zostanie wdrożona innowacja organizacyjna skutkująca przeorganizowaniem pracy zespołu wnioskodawcy i stworzeniem nowego działu zajmującego się produkcją seryjną. Stanie się tak m.in. dzięki: powiększenie przestrzeni laboratoryjnej i biurowej, uzyskaniu dostępu do wiedzy eksperckiej.


Wartość projektu: 164 082,00 PLN
Wartość dofinansowania: 93 380,00 PLN

Logo PARP
bottom of page